UNESCO geopark admin 21/08/2022
MJESTO VRIJEDNE GEOLOŠKE BAŠTINE

Područje Parka prirode predstavlja geološki najraznolikije područje u ovom dijelu Republike Hrvatske stoga je 2007. postao prvi hrvatski geopark.

Posebnu vrijednost predstavljaju brojni fosilni nalazi organizama koji su prije 16 milijuna godina živjeli u Panonskom moru. U Parku prirode Papuk, nalazi se Rupnica, prvi geološki spomenik prirode u Republici Hrvatskoj, zaštićen 1948. godine zbog jedinstvene morfološke pojave u Hrvatskoj – stupastog lučenja vulkanskih stijena. Upravo zbog toga Park prirode Papuk prepoznat je kao mjesto vrijedne geološke baštine
rupnica