Dvorac baruna Trenka admin 24/08/2022
SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

Jedan od najznačajnijih povijesnih objekata u Trenkovu je dvorac baruna Trenka iz 18. stoljeća kojeg je sagradio požeški junak barun Franjo Trenk koji je kraće vrijeme bio vlasnik pakračkog vlastelinstva.

Ovaj barokni građevinski kompleks kasnije su nadograđivali novi vlasnici. Prvu preobrazbu doživio je za vrijeme baruna Peteffya u kasnobaroknom-neoklasicističkom stilu, a današnji klasicistički izgled dao mu je grof Jakob Svetić. Oko dvorca je zasađen još u Trenkovo vrijeme veliki perivoj u kojemu je raslo egzotično drveće, a dolaskom u vlasništvo baruna Peteffya njegova se površina širi te je preoblikovan u engleskom pejzažnom stilu. Istaknuto je to područje hortikulturno područje Zlatnoga Papuka koje je 30. ožujka 1964. godine zaštićeno kao spomenik parkovne arhitekture.
barun-trenk-dvorac-crop