Stari grad – Kaptol admin 24/08/2022
SREDNJOVJEKOVNO BLAGO

Pod predivnim obroncima Papuk i u samom središtu općine nalazi se jedan od najvećih i najočuvanijih spomenika iz tog razdoblja, srednjovjekovni dvorac.

Stari grad Kaptol opasan je dubokim kanalom, utvrđen zidinama s tri kule, a tlocrtno je u obliku nepravilnog šesterokuta. Nastao je krajem 15. stoljeća, a u njegovoj neposrednoj blizini nalazi se crkva sv. Petra i istoimeni Zborni kaptol Pečuške biskupije sa stambenim zgradama kanonika. Tijekom osmanlijske vladavine bio je upravno središte, a pojedini dijelovi utvrde obnovljeni su pod habsburškom vlasti. Rušenjem sjeverno-zapadnoga dijela bedema, podignuta je barokna crkva sv. Jurja te je poznato da je cjelokupni kompleks bio useljiv do Drugog svjetskog rata kada je stradao u snažnoj eksploziji. Trenutno je ovo srednjovjekovno blago središte arheoloških istraživanja i mnogih restauratorskih zahvata.
Kaptol-30