Planine admin 21/08/2022
GOROSTASI U SRCU SLAVONIJE

U nizini Slavonije vrhovi visoki i do tisuću metara nadmorske visine čine se pravim gorostasima.

U nizini Slavonije vrhovi visoki i do tisuću metara nadmorske visine čine se pravim gorostasima. Planine Papuk i Krndija pripadaju slavonskom gorju koje ima središnji geografski položaj u panonsko-nizinskom prostoru Slavonije. Gorja su prekriveno bogatim gustim šumama koje su dobro očuvane, a posebno su vrijedne šume panonske bukve i jele u višim predjelima. Najljepša planina Slavonije, Papuk sa svojim razvedenim grebenima i uvalama, s bujnom vegetacijom, florom i faunom, uz obilje izvorske vode i gustu mrežu putova, predstavlja idealnu destinaciju za boravak u netaknutoj prirodi.
zlatni-papuk_0707