Kampovi admin 25/08/2022

Kamp odmorište Duboka

Kamp odmorište Duboka ima 11 uređenih parcela za kampere i kamp prikolice s priključcima za električnu energiju i vodu, dok je jedan dio kampa predviđen za boravak gostiju u šatorima. O njegovoj kvaliteti svjedoči i uvrštenje na popis 42 najbolja mala kampa Hrvatske u sklopu projekta certifikacije standarda kvalitete OK Mini Camps, projekta poticanja kvalitete kampova i edukacije podržanog od strane Ministarstva turizma. U blizini kampa nalazi se potok Dubočanka, Park šuma Jankovac, Adrenalski park Duboka te mnoge biciklističke i planinarske staze.